Vikingegaarden A/S

Dataoverblik og en forbedret, mere stabil drift på mobile oprensningsstationer er til gavn for alle brugere.

Miljøet er et område med meget fokus, og i Danmark gøres der et stort stykke arbejde for at reducere omfanget af forurening. Et af indsatsområderne er oprensning af forurenet vand og jord, både i form af akutte og planlagte oprensninger. For begge typer oprensning gælder det, at kravene til udstyret er høje, da miljøhåndtering er en uhyre følsom proces.

Mobile oprensningsstationer

Hos Entreprenør Frisesdahl i Vejen, hvor direktør Hans Jørgen Frisesdahl leder miljøafdelingen, anvendes et webbaseret overvågningssystemet Vision for at sikre stabil drift. Den første mobile oprensningsstation blev opsat på en tankstation i Vamdrup i 1997. Foruden tankstationer oprenses der i dag f.eks. private grunde og lossepladser. Oprensningsstationerne overvåges af systemet. Ud fra en vurdering af de forskellige overvågningsløsninger på markedet, valgte Frisesdahl løsning efter brugervenlighed, fleksibilitet og driftssikkerhed.

Dataoverførsel og alarmer

På oprensningsstationerne er der monteret en VikMote-enhed som er datalogger, hvorfra data overføres trådløst til VMS Cloud. Dermed er stationerne hurtige at idriftsætte, hvilket især har stor betydning ved akutte oprensninger, hvor en hurtig indsats er en vigtig faktor for at begrænse skadernes omfang.

Ved driftstop på en station modtager Frisesdahl en alarm, der informerer om, hvor og hvad problemet er. Fejlen kan analyseres, og det kan vurderes, om der kræves personassistance. Herefter kan en fagperson sendes ud, eller man kan forsøge at rette fejlen eller starte processen igen via det webbaserede system. Muligheden for at foretage en målrettet problemløsning giver en stor besparelse i tid og ressourcer.

En yderligere fordel ved Vision er den kontinuerlige dataoverførsel. Fra sit kontor kan Hans Jørgen Frisesdahl følge med i alle oprensningerne online og i realtid. Det giver et godt overblik og er med til at optimere driften. F.eks. kan rørene sænkes på det helt rigtige tidspunkt, når der suges olie op fra et grundvandsspejl, og grundvandet falder.

 

“Vores kunder er meget glade for at kunne trække data ud – det giver dem et godt overblik”

Hans Jørgen Frisesdahl, Direktør hos Frisesdahl

 

Fra sit kontor i Vejen kan Direktør Hans Jørgen Frisesdahl holde øje med alle sine oprensningsstationer:

frisesdahl logo

Hans Jørgen Frisesdahl

Rådgiverens overblik

Morten Christensen
Morten Christensen er projektleder hos Rambøll i Vejle med fokus på jord- og grundvandsoprensning. (Referencehistorie anno 2014)

Hos Rambølls afdeling for jord og grundvand i Vejle arbejder man med at fjerne forurening fra vand, jord og luft, og der bruges fortrinsvis oprensningsstationer fra Frisesdahl. Morten Christensen er projektleder i afdelingen for jordoprensning. Han har ansvar for oprensninger i hele Region Syddanmark og yder support til Rambølls øvrige afdelinger i Danmark, Norden og England. Brugen af det webbaserede system betyder, at han fra kontoret i Vejle har det fulde overblik over alle stationerne i hele området.

“Driftsikkerheden på VMS er utrolig høj, og jeg kan til enhver tid lave fuld dokumentation til kunden ved hjælp af grafer og rapporter.”

Morten Christensen, projektleder hos Rambøll

Med overvågningsløsningen er det nu muligt at sikre, at data aldrig mistes – uanset driftsforholdene på oprensningsstationen – da de indbyggede datalogger sikrer automatisk logning af driftsdata. De loggede data overføres herefter automatisk til VMS Cloud, hvortil brugerne altid har adgang. Efter Rambøll indførte løsningen, har dataopsamling og dataoverførsel været fuldstændig stabil.

Ligesom for Hans Jørgen Frisesdahl er det en stor fordel for Morten Christensen, at han ved hjælp af Vision løbende kan følge med i oprensningsprocesserne. Driftsikkerheden betyder, at tidsrammer kan holdes, idet uregelmæssigheder i driften opdages hurtigt, og fejlen kan rettes uden større forsinkelser.

Fuld dokumentation af driften

Morten Christensen afrapporterer jævnligt til sine kunder, som er private kunder, regioner, kommuner og forsikringsselskaber. Web-systemets grafer og rapporter imødekommer kundens krav til dokumentation. Herudover har kunden selv adgang til data og kan til enhver tid se status, ligesom de kan trække informationer ud.

Fordele for alle brugere

Den webbaserede løsning med flerbrugeradgang betyder, at alle brugere til enhver tid kan få adgang til data. De involverede parter har hver deres brugerprofil i VMS Cloud, hvor oprensningsprocessen kan følges, både i realtid og historisk. Operatøren kan følge den tekniske drift og vedligeholdelse, den rådgivende ingeniør kan få et totalt overblik og trække data ud til afrapportering, og kunden kan til enhver tid selv se aktuel status.

Overvågningsløsningen Vision lever op til Hans Jørgen Frisesdahl og Morten Christensens forventninger, og hjælper dem således i deres daglige arbejde med at forbedre miljøet.

Fakta om forurening

  • Forurening defineres som det at tilføre naturen stoffer, som er skadelige for økosystemerne og organismerne.
  • Forurening kan forårsages af udslip af miljøfremmede stoffer f.eks. olie.
  • Forurening kan også være en skadelig mængde af naturlige stoffer. Det kan f.eks. være overgødning eller udslip af gylle ved uheld.
  • Det forurenende ligger i, at disse stoffer tilføres i sådanne mængder, at balancen i økosystemerne forstyrres.