Vikingegaarden A/S

NCC Roads bruger RoadPrint Flådestyring til administrering og styring af opgaver inden for Vejservice med fejning af veje og parker for kommuner, regioner og staten. Datafiltreringen gør det nemt for hver aktør med at få overblik over fejeopgaver.

NCC Roads servicerer de danske veje med fejning, asfaltering, beskæring, mobil skiltning og meget mere. Alene inden for fejning er der 34 biler fast på vejene. Opgaverne udføres for kommuner, staten og private firmaer.

Sporing og kontrol

I fejebilen sidder en tracker, som opsamler data om position, samt om kosten er oppe eller nede og sender data til det cloudbaserede system i realtid.
De data, som dataloggerne sender, kan samtidig bruges til at optimere ud fra. GPS-dataene er så præcise, at der på samme vej kan laves rute for cykelsti, vej og midterrabat, og hermed bliver fejekortene meget præcise.

NCC Roads har nogle flytbare dataloggere, som anvendes til køretøjer, der ikke behøver faste dataloggere – fx tavlevogne. Ydermere kan dataloggeren også bruges til sporing.  Skulle det ske, at et køretøj bliver stjålet, kan det findes vha. dataloggeren, som sender GPS-positionen.

Kunden

Kunden som bestiller en fejeopgave, kan også få adgang til en statusside på VMS Cloud. Kunden vil kunne se status på de bestilte opgaver – om de er påbegyndt eller afsluttede. Det giver en stor sikkerhed ift. kontrol at kunden selv har adgang. Det er nemt at se om en opgave er udført eller ej. Kunden kan selv afgrænse visning af data på tid, geografi eller arbejdsopgave.

Vejdirektoratet, databasen Vinterman

Når der udføres opgaver for staten, skal data automatisk sendes til Vejdirektoratets database, Vinterman, det klares via en webservice fra cloud i realtid. Kørselslederne har stor fleksibilitet i systemet og kan selv lave indstillinger for hvilke data, der skal sendes til Vejdirektoratet.

Den store styrke

Den store styrke ved RoadPrint er, i følge NCC Roads, den fleksibilitet der ligger i udvælgelsen af data til visning for forskellige brugertyper. Kørselslederen definerer selv, hvem der skal se hvad, og de forskellige aktører ser dermed kun de data, de hver især har brug for – hverken mere eller mindre.


”Når der er flere kolleger på én opgave, kan jeg se, hvor de andre kører, så vi risikerer ikke at køre samme sted to gange”.

Jesper Løkkegaard, maskinfører, NCC Roads


”Det, at vi altid kan dokumentere vores ruter og udførte opgaver, er en utrolig stor fordel i levering af service for vores kunder. Vi kan altid give en aktuel status for en given opgave, og om hvornår vi sidst har været dér.
Derudover kan vi trække præcise tal for, hvor mange km, der er blevet kørt og fejet”

Maki Sebastian Hadziantoniou, Salgs- og entrepriseleder – Fejeservice, NCC Roads


 

”Det er en stor fordel for mig, at jeg altid kan se, præcis hvor hver fejebil er – på den måde kan jeg hurtigt sende den nærmeste fejebil til en hasteopgave”

Peter Christensen, kørselsleder, NCC Roads

ncc logo

 

Kørselslederen har overblik

I Trige ved Århus sidder kørselslederen Peter Christensen. Han har ansvaret for mere end 20 fejebiler, der fast kører i Jylland og på Fyn. Peter er superbruger og har adgang til alle data. Han kan se alle opgaver og alle fejebiler. Det er ham, som opretter nye opgaver og har styr på, at de udføres. Peter starter arbejdsdagen med at tjekke hvor fejebilerne er, og om en opgave er påbegyndt. Kommer der i løbet af dagen en hasteopgave fra en kunde, kan Peter straks se, hvilken fejebil der er tættest på, og dermed hurtigst muligt få opgaven løst.

Herudover kan Peter også se eventuelle fejlmeldinger – fx hvis der er kritisk lav spænding på batteriet eller andet, der skal udbedres, inden der opstår problemer.

Maskinføreren

I Vejle er maskinfører Jesper Løkkegaard i gang med at feje byens gader. Jesper har et weblogin til RoadPrint, hvorfra han har overblik over dagens opgaver og aktuelle ruter som han skal feje er vist på et kort. Dette erstatter de tidligere trykte kort, som fyldte alt for meget. Med online kort kommer opdateringer automatisk ud til alle maskinførere, så alle kører efter de korrekte ruter. Ligeledes kommer vigtige beskeder direkte ud til alle via RoadPrint.

RoadPrint App til maskinføreren

Når en opgave påbegyndes, kan maskinføreren starte opgaven via en app fra sin smartphone eller tablet. Når opgaven er løst, afsluttes den ligeledes på app’en. Disse data overføres med det samme via internettet til det cloudbaserede system. Hermed bliver hele arbejdsopgaven automatisk registreret og dokumenteret. Download RoadPrint App på Google Play.

Vikingegaarden A/S som digitaliseringspartner

NCC Roads definerede de krav, som skulle opfyldes. Første krav var automatisk overførsel af dokumentation på udførte opgaver for staten direkte til Vejdirektoratets database, Vinterman.

Herudover var der ønsker om sporing i realtid og fleksibilitet i datadeling og datafiltrering. Forskellige brugertyper skulle kunne logge på samme system, men se forskellige data – hver bruger skulle kun se de data, der havde relevans for netop deres funktion.

NCC Roads og Vikingegaarden A/S arbejdede tæt sammen om udviklingen af RoadPrint – NCC Roads lavede løbende test i de kørende fejebiler, og funktionerne blev rettet til. RoadPrint Flådestyringssystemet har nu været i fuld drift i mere end 7 år.

Pr. juli 2019 anvender NCC Roads stadigvæk RoadPrint til GPS-sporing af fejebiler og opgavestyring af opgaver til Vejservice for kommuner, regioner og staten.