Vikingegaarden A/S

Kompetencer

Vi er eksperter i datalogning, trådløs datakommunikation og fjernstyring af processer med cloudbaseret system og elektronisk dataudveksling mellem cloudsystem og eget it-system.

Vi udvikler, producerer og leverer totalløsninger til havne og industrivirksomheder med behov for optimering og effektivisering af driften.

  • Vi tilbyder standardløsninger som er klar til idriftsættelse.
  • Vi tilbyder tilpasning af eksisterende totalløsninger efter behov og ønsker.
  • Vi tilbyder udvikling af nye totalløsninger efter krav og ønsker.

Vi har et tæt partnerskab med flere danske og anerkendte aktører i produktion af fx eltavler, stativer i galvaniseret jern, standardkomponenter til forskellige måling og registrering af forbrug. Totalløsninger som ProPower ServicePedestal og ProPower WaterStation produceret i Danmark.

Virksomheden blev stiftet af Ulrik Østergaard i 2003 og havde dengang én ansat. Efter et par år som startup-virksomhed, blev Vikingegaarden A/S registreret i 2006. Virksomheden har i dag 10 ansatte placeret henholdsvis i Danmark og i Litauen.

Digitalisering er vores kæphest

Ejerlederen Ulrik Østergaard var forud for sin tid og så et stigende behov for digitalisering af processer og anlæg. Derfor blev enhederne til overvågning og styring suppleret med et online managementsystem allerede tilbage i 2003. Det online managementsystem kører den dag i dag, og kendes i dag som VMS Cloud.

De seneste år har været præget af løsninger til industrihavne med digitalisering af forbrug af el, vand og varme som har resulteret i IoT-systemet ProPower.

Siden 2006 har virksomheden leveret løsninger blandt andet i driftsovervågning og styring af fx pumper, tryktransmittere og temperaturmålere samt overvågning og datalogning af forskellige analoge og digitale signaler for landbrugsbranchen, industrihavne, entreprenører, maskinstationer, installatører, det offentlige og EU-projekter inden for SmartenCity og E-mobility.


Seneste nyt

Den seneste stamme i produktporteføljen er ProPower, som er et system til måling og datalogning af forbrugt elektricitet, vand og varme med en centraliseret kundedatabase i VMS Cloud.

VMS Cloud bliver løbende udviklet og opdateret, og året 2019 er et stort år for VMS Cloud, da overgangen til et helt nyt grundsystem igangsættes. Det vil få en stor betydning for nuværende og fremtidige kommunikationsplatforme i forhold til bedre, hurtigere og sikrere trådløs maskine-til-maskine-kommunikation.

2019 er også året hvor virksomheder kan få forbrugsdata direkte ind i eget økonomisystem fra elmåleren via en elektronisk dataudveksling mellem VMS Cloud og virksomhedens økonomisystem.


Vision

Vikingegaarden A/S er landets førende leverandør i smart port IoT-løsninger, der samler forskellige systemer under et cloudbaseret system med dataintegration til ERP økonomisystemer.

Mission

Med ProPower-systemet tilbyder Vikingegaarden A/S turnkey-løsninger med styring, overvågning og dataopsamling af faciliteter inden for el, vand og varme samt procesudstyr som fx adgangskontrol og andet SRO-anlæg for industrihavne og erhvervskunder.