Vikingegaarden A/S

ProPower EnergyLogger

ProPower EnergyLogger er direkte vej til industri 4.0 med digitalisering af fysiske anlæg og anlægskomponenter til måling, dataopsamling og overvågning.

ProPower EnergyLogger er et system til måling og dataopsamling af el-, vand- og varmeforbrug i erhvervslokaler, bolig- og erhvervsbygninger samt decentrale anlæg og målere.

Afregning

Systemet opsamler data på alt forbrug og dermed danner grundlag for dokumentation ved afregning af alt forbrug – fakturer straks eller efter behov på fx uge- eller dagsbasis. Fra ét web-login kan forbrugsdata fremvises som grafer og i rapportform – eksporter nemt til Excel fil.

Overvågning

Alt er overvåget i både dataloggeren og de forbundne målere – få et komplet overblik over installationernes driftsstatus til enhver tid ved blot ét web-login. Der sendes en alarmbesked som SMS eller e-mail ved fx strømudfald eller hvis måleren ikke længere registrerer forbrug.

Datakommunikation

Hver installation er direkte forbundet med cloud-serveren enten via GSM, Ethernet eller Wi-Fi. Det er en selvstændig stand-alone enhed som kører uden forbindelse med de andre installationer i systemet. Dermed påvirker det ikke de andre installationer i driften hvis forbindelsen bliver afbrudt, da forbindelsen er en-til-en mellem den selvstændig enhed og cloud-systemet.

Virksomheder får adgang til driftsstatus og forbrugsdata via et web-login eller webservice som sender og modtager data til installationer direkte fra eget it-system. Et system som har intet krav til intern it-infrastruktur, klar til montering og idriftsættelse.

Industri 4.0

ProPower EnergyLogger er direkte vej til industri 4.0. Det digitaliserer fysiske anlæg og produktioner. ProPower EnergyLogger gør det nemt for virksomheden at:

  • fjernbetjene fysiske anlæg og anlægskomponenter som fx temperaturfølere, ventilmotorer, pressostater og energimålere, der er forbundet med enheden
  • indsamle og behandle data
  • illustrere grafisk driftssituation og energiforbrug
  • visning af og administrering af alarmer
  • programmere med start-stop funktioner og reguleringsfunktioner