Vikingegaarden A/S


SCIOSS

SCIOSS er Vikingegaarden elektroniske hjælpesystem. Vi er i gang med at afvikle Download-siden, hvor man i fremtiden vil kunne alle vejledninger, monteringsvejledninger, eldiagrammer på SCIOSS. Men det er en længere proces med alle de forskellige løsninger vi tilbyder. Så længe nogle løsninger stadig er på download-siden, er det ensbetydende med at disse løsninger endnu ikke er flyttet til SCIOSS. Her forneden finder du de løsninger som er flyttet til SCIOSS. SCIOSS findes også som app til android smartphones.


FlexVander

SMS-styring af markvanding

FlexVander Box 4.0

Alt inden for eldiagrammer og vejledning til opsætning af FlexVander findes på SCIOSS – online hjælpeværktøj.


VikMote ProSoft manual


El diagrammer:

ProPower

I/O MODBUS moduler

1-wire

BioWatch

EasyClean

Energimåler


Monteringsvejledninger:


Brugervejledninger:


Tekniske manualer:

Tekniske manualer for udgåede VikMote enheder:

Tekniske datablade: