Vikingegaarden A/S

Stationen virker ikke:

Er der strøm til?
Er der ikke lys i de to LED mrk. GPRS og Drift, er der ikke strøm på enheden.
Find fejlen og sæt strøm til igen. Stationen vil starte op og begynde at samle data.

Der er ikke lys i de to LED – hhv. GPRS og Drift?

Er der ikke lys i GPRS, er fejlen efter alt at dømme hos telefonselskabet. Når der igen bliver GPRS-forbindelse vil stationen igen sende data – også fra den periode, hvor der ikke har været forbindelse. Drift skal blinke fhv. langsomt lysegrønt. Gør den ikke det, er der problemer med programmet i stationen – du skal kontakte CUMULUS A/S.

Der er ikke modtaget data!

Hvis der 10 min. over hel ikke er modtaget data er der givetvis ikke GPRS-forbindelse og der vil ikke være lys i LED mrk. GPRS. Hvis Drift blinker grønt som sædvanligt vil dataene blive gemt i dataloggeren (dataloggeren har data fra de sidste 2 mdr.). Når der igen er GPRS forbindelse vil alle dataene blive sendt. Der kan forekomme udfald på enkelte parametre – de vil også blive sendt næste gang der sendes data. Mangler der data på hjemmesiden, og der har været GPRS-forbindelse i over en – så kontakt CUMULUS A/S. Vi kan hente dataene fra stationen og lægge dem på hjemmesiden.

Fysisk overlast

Bliver stationen beskadiget, kan stationen repareres alt efter skadens omfang – kontakt venligst CUMULUS A/S.