Vikingegaarden A/S

BioWatch

Smart styring til omrører eller pumpe

BioWatch er en smart styringsløsning til omrøringsmaskinen i en gylletank med indbygget overvågning af gylleindholdets status og mulighed for fjernstyring af omrøringsmaskinen.

Ved grundig omrøring af gylle før afhentning, bliver gyllen mere ensartet og lettere at pumpe samt koncentrationen af næringsstoffer i gyllen mere ligeligt fordelt. Når gyllen er grundigt blandet før afhentning, er det let og hurtigt for maskinføreren at pumpe gyllen i tankbeholderen, og modtageren kan være sikker på at få en godt blandet gylle med gode næringsstoffer i gyllen.

Betjening

BioWatch betjenes manuelt og kan omstilles til automatik.

  • Startknappen starter omrøreringsmaskinen eller pumpen og stopper automatisk efter indstillet tid.
  • Stopknappen stopper omrøringsmaskinen, pumpen eller et eksternt tilkoblet udstyr hvis dette er anvendt.

Automatiseret drift

Manuel betjening kan omstilles til automatisk drift og dermed kan BioWatch fjernbetjenes med SMS eller styres med ur-funktion. Hvis dette ønskes, kræver det blot en licensering og et aktiveret SIM-kort til kommunikation med BioWatch. Vi forhandler B2B SIM-kort til fordelagtige priser.

Når automatiseret drift er licenseret, kan landmanden blot sende en SMS-besked til BioWatch og fjernstarte omrøring med selvvalgt varighed som kan passe til maskinførerens ankomsttid. På den måde kan man effektivisere tidsforbruget ved transporten af omrørt gylle, når gyllen er klar til at blive pumpet i gyllebeholderen når maskinføreren ankommer.

Tilpasningsmuligheder

BioWatch er en smart løsning til landmænd med mange tilpasningsmuligheder, hvor landmanden kan få mulighed for lækageovervågning og overløbssikring via BioWatch:

  • Niveaukontrol som stopper omrører ved lavt niveau, og SMS-alarm sendes ved højt niveau.
  • Overløbssikring som stopper fx pumpen når tanken er fuld. SMS-alarm sendes.
  • Ur-funktion til automatisk start af omrører eller pumpe på valgte tidspunkter. Stopper automatisk.
  • SMS-fjernbetjening af omrører, pumpe eller et andet udstyr. Fx start en ekstern pumpe.
  • Alarmer ved højt/lavt niveau.
  • Automatisk stop af fødepumpe ved for højt niveau.

Levering

BioWatch leveres som en eltavle med eller uden tryktransmitter – klar til montering og idriftsættelse.

Kontakt

Har du tekniske spørgsmål eller ønsker du blot yderligere informationer, så kontakt Biogas Teknik, som vi samarbejder med i BioWatch-løsningen.

 

Kontakt os