Vikingegaarden A/S

FlexGylle – Gyllealarm

Beskyt dine omgivelser med en gyllealarm 

 

FlexGylle er gyllealarm som udviklet i tæt samarbejde med danske landmænd, til at overvåge din gylletank. 

Udviklet med fokus på forskellige typer af gylle, hvilket sikre en pålidelig alarm, ved eventuelle udslip eller ved enten for lavt eller højt indholdsniveau i gylletanken. Dette gylle alarmsystem er din løsning til overvågning af gylletankens gylleniveau. 

Få det muligt mest sikre overvågningssystem til din gylletank med FlexGylle. 

Fjernstyret gyllealarm

Med FlexGylle får du et overvågningssystem som kan fjernstyres via mobilen. Med SMS styring af gylletank, kan du opererer din gylletank hjemme fra stuen. Den har også SMS alarmer, så hvis der sker noget, får du sms alarmer om din gylletank.

Bundslam i gylletank

Hvis du anvender strøelse som sand, kan der opstå meget bundslam i tanken, dette er ikke et problem, da tryktransmitter blot placeres over bundslammet og tykkelsen på bundslammet indstilles. 

Bundslam i gylletanken kan gøre gyllevæsken tykkere på bunden, som kan føre til tilstopning af nedsænkningsrøret og gør det umuligt at måle det aktuelle gylleniveau. FlexGylle-løsningen er udviklet med fokus på tykkelsen af bundslam, da det har en stor betydning for placering af tryktransmitteren. 

Nedsænkningsrøret sørger for at tryksensoren altid har gyllevæske at måle ud fra, da, røret, med huller i bundstykket, sikrer mod tilstopning. Det sparer landmanden for tid og ressourcer når nedsænkningsrøret ikke skal renses så ofte ift. andre løsninger med nedsænkningsrør uden huller, samtidig kan landmanden altid være sikker på at få en alarmbesked hvis gylleniveauet pludselig falder. 

Beskyt åen mod gylleudslip med FlexGylle

Kontakt os for yderligere informationer