Vikingegaarden A/S

FlexGylle

FlexGylle er udviklet i tæt samarbejde med danske landmænd med fokus på typer af gylle for at sikre den mest pålidelige alarmsystem – landmanden får alarm ved lækage/udslip eller ved for lavt/højt indholdsniveau i gylletanken.

 

FlexGylle er en løsning til overvågning af gylletankens gylleniveau – alarmbeskeder sendes hvis der er udslip eller lækage samt hvis gylleindholdet er for lavt eller for højt. FlexGylle sikrer at landmanden overholder Miljøstyrelsens lovkrav til en gylletank som ligger i nærheden af søer og åer.

FlexGylle tager højde for kvæg- eller svinegylle, og giver derfor mere pålidelige alarmbeskeder ved fx overvågning af en gylletank med kvæggylle i. FlexGylle leveres med robuste og rustfrie komponenter, der giver en lang levetid for alarmsystemet.

Bundslam i gylletanken

Nogle landmænd anvender sand som strøelse i kvægstalden, og det kan gøre gyllevæsken tykkere på bunden af gylletanken som kan føre til tilstopning af nedsænkningsrøret og gør det umuligt at måle det aktuelle gylleniveau. FlexGylle-løsningen er udviklet med fokus på tykkelsen af bundslam, da det har en stor betydning for placering af tryktransmitteren.

Nedsænkningsrøret i FlexGylle sørger for at tryksensoren altid har gyllevæske at måle ud fra, da, røret, med huller i bundstykket, sikrer mod tilstopning. Det sparer landmanden for tid og ressourcer når nedsænkningsrøret i FlexGylle ikke skal renses så ofte ift. andre løsninger med nedsænkningsrør uden huller, samtidig kan landmanden altid være sikker på at få en alarmbesked hvis gylleniveauet pludselig falder.

Beskyt åen mod gylleudslip med FlexGylle

Kontakt os for yderligere informationer