Vikingegaarden A/S

Gate2Gate

GateGate er en telemetriløsning til en stabil kommunikation mellem decentrale målepunkter og kontrolcentralen – det er en løsning som er budgetvenlig og fremtidssikret.

Løsning til trådløs dataoverførsel:

  • Måling af analoge og digitale værdier
  • Fleksible målepunkter
  • Intet brug af måleomsættere

Gate2Gate erstatter monterede GSM-modemer i styreskabene som anvendes til redundant datahjemsendelse. Alt er overvåget, og hvis VPN-forbindelsen forsvinder, sendes en SMS-alarm direkte til døgnvagten fra Gate2Gate-systemet.

Varmeforsyning

Gate2Gate sikrer en optimal drift i varmeforsyning. Al data bliver overført i realtid, så enhver analog eller digital procesværdi straks overføres til enheden, som er monteret centralt i SCADA-systemet.

Løsningen håndterer både digitale og analoge i/o-signaler 2-vejs. Alle parametre kan indstilles via det cloudbaserede system. Fx måles tryk og temperatur – evt. til midlertidige målinger. Hvis en kunde henvender sig pga. uregelmæssigheder i varmetilførslen, tager elektriker ud med Gate2Gate-kuffert og laver punktmålinger for at se driftsstatus. Målingerne kan vare dage eller uger. Herved kan det ses, om problemet ligger i varmeforsyningen eller i kundens varmesystem.

Al data, som måles og logges hos kunden, overføres direkte til SCADA-systemet i realtid. Herefter kan driftspersonalet hurtigt finde eventuelle fejl og iværksætte tiltag, så kunden får den lovede varme. Ud over kuffertløsningen er der også anlæg med fastmonterede enheder.

Forsyningsledninger

Gate2Gate kan også anvendes til punktmålinger på forsyningsledningerne for at vurdere om en stationær måling skal etableres. Det er muligt at flytte målingen rundt i systemet og at lave tidsbegrænsede målinger af et givet punkt.

Hermed er det en økonomisk forsvarlig løsning, og ved at foretage flere punktmålinger kan dataopsamlingen optimeres yderligere.

 


 

Hvordan fungerer Gate2Gate

Gate2Gate er en Smart IoT-løsning til spejling af signaler i realtid mellem processer og systemer. Det består af 2-vejs datakommunikation i realtid mellem en Server-enhed og Klient-enheder. Server-enheden modtager signaler og målinger fra Klient-enheder via GSM-kommunikation.

Gate2Gate kan blandt andet anvendes til at sende flow- og trykmålinger fra brønde i byen til vandværket. Det gøres ved fx at forbinde en flowmåler og en tryktransmitter til en Klient-enhed som sender målingerne til Server-enheden. Server-enheden er installeret på vandværket og modtager målinger fra en eller flere Klient-enheder. På den måde kan vandværker få et komplet overblik over, om trykket er korrekt ude i byen.

Fra det cloudbaserede system opsættes enhederne, hvor der også vises status på alle signalerne. Det giver komplet overblik og mulighed for at optimere driften.

Gate2Gate

Fjernvarmeværke anvender Gate2Gate til spejling af signaler.

Kontakt os for yderligere oplysninger