Vikingegaarden A/S

RoadPrint

Flådestyring til Park & Vej-service med online opgavestyring

RoadPrint er et omkostningseffektivt flådestyringssystem til Park & Vejservice med online opgavestyring for driftsleder og maskinfører

RoadPrint giver flådeejeren, slutkunden og maskinføreren fuldt overblik over ventende/udførte opgaver og køretøjer i realtid.

Udover visning af opgaver på kortet i realtid, giver RoadPrint fleksibilitet i datadeling og præsentation af data til forskellige brugertyper. Den unikke datafiltrering gør, at alle aktører får overblik over præcis de data, de har brug for – også slutkunden.

I RoadPrint kan flere brugertyper logge på og få vist lige præcis de data – og kun de data – de hver især har brug for:

  • Ordregiver – afgiver ordrer til entreprenører som er driftsleder, og kan se status for bestilte vejservice-opgaver.
  • Driftsleder – modtager og registrerer ordrer, sender vejservice-opgaver ud til maskinførere.
  • Maskinfører – får opgaver via internet eller app og udfører opgaverne.
  • Flådemanager – har overblik over hele flåden og kan trække vigtige data fra systemet til driftsoptimering.
  • Administrator – kan oprette alle brugertyper, lave opsætninger og rapporter m.m.

Dataoverførsel

Når en opgave er udført for staten, overfører RoadPrint udvalgte data automatisk til Vejdirektoratets database Vinterman. RoadPrint opfylder Vejdirektoratets krav til systemet, og er dermed godkendt af Vejdirektoratet.

RoadPrint App

Maskinføreren kan se tildelte opgaver, både kommende og igangværende

Maskinføreren kan starte, stoppe og pause en opgave

Hent app’en på Google Play

Få yderligere oplysninger om RoadPrint

Kontakt os her