Vikingegaarden A/S

Vision

Datadrevne beslutninger – fuldt overblik over driften med grafer og rapporter

Vision er et system til datafangst og procesoptimering. Ved opsamling af data fra processer, opnås muligheder for lavere omkostninger og højere udbytte ved udnyttelse af funktioner, medarbejdere og udstyr mere optimalt.

En VikMote-enhed med indbygget datalogger monteres, hvor der ønskes overvågning – det kan være en pumpe, en energimåler, en tryktransmitter, et køretøj eller andet.

De loggede data overføres automatisk til Vikingegaardens webbaseret overvågningssystem, VMS. Kunden bestemmer selv, hvilke data, der skal vises til hvilke brugerprofiler.

Det webbaserede overvågningssystem, VMS

VMS er Vikingegaardens Management System. Det er et webbaseret system, der viser ønskede data fra driften.

Med VMS kan du se status her og nu fra processen, og der kan genereres rapporter og grafer, der viser loggede data. Data gemmes og kan senere hentes frem igen fx til dokumentation.

  • 2-vejs kommunikation med udstyr, enheder og køretøjer over GSM-nettet.
  • Kryptering af datatransmissionen.
  • Real-tids adgang til anlæg og funktioner.
  • Modulopbygget software med webbaseret og dynamisk brugerflade.
  • Opsamling, historik og analyse af data.
  • Fremtidssikret system, der kan udvides med flere VMS moduler og VikMote enheder.
  • Alarmer kan indstilles efter ønske. Ved kritiske overvågningsopgaver kan statusudgange overvåges af andre eksterne alarmsystemer.

Vi kan imødekomme de fleste henvendelser omkring datalogning.

Kontakt os her