Vikingegaarden A/S

 

Højde over terræn

Stationen kan være monteret med forskellige sensorer. Hvis stationen er udstyret med temperatur- og/eller fugtighedsensor, skal de to sensorer sidde i 2 meters højde. Der er ingen krav til, hvilken højde regnmåleren skal være monteret i. Vindmålerne kan sidde i flere højder alt efterbehovet. Den officielle højde er 10 meter – hvilket også kan anbefales

Ikke 2 meter
Hvis temperaturen ikke bliver målt i 2 meters højde, bør man notere, hvilken højde den så bliver målt i.

 

 

 

 

 

 

Nord

Hvis stationen er udstyret med en vindmåler skal den ende af bommen med retningsviseren pege mod NORD – se ill. til højre..

 

 

 

 

 

 

Tilslutning af 230 V

Stationen er udstyret med en ledning som tilsluttes en normal stikkontakt. Hvis der kræves en længere ledning, anbefales det at erstatte den med en ny og længere ledning. Tilslutningen sidder i nederste vestre hjørne i den indre boks.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opstart

Når stationen får 230 V, starter den op og tilslutter sig det mobile Internet. Der sidder to eller tre LED(små lys) på den indre boks. GRPS  lyser grønt, når stationen har opnået forbindelse med det mobile internet – det kan godt tage 1 til 2 min. “Drift” blinker grønt, når stationen har fået 230 V og kører normalt. “GSM” (kun nyere version) blinker gult når der er opnået GSM forbindelse.

 

 

 

 

 

 

Backup-batteri

Hvis vejrstationen er udstyret med backup-batteri, åbnes begge kasser, og batteriet forbindes med stikket øverst til venstre. Stikket passer kun et sted.

Ny model – 2011 eller senere