Vikingegaarden A/S

Data

Nedbørsmåleren kan måle alle former for nedbør udtrykt i mm regn.

Regnmåleren registrerer nedbørsmængden via tragten, som leder den opsamlede nedbør ned i den selvtømmende ske. På skeen er der anbragt en magnet som fastholder skeen i sin normale position. Det bevirker, at skeen tømmes med en hurtig bevægelse (under 300 mS) og vender tilbage til normal position.

Tragten har et opsamlingareal på 200 cm2.

Ved lufttemperatur på plus 3 grader tænder opvarmningssystemet i kobbertragten og er klar til at smelte sne og slud. Tragten bliver aldrig varmere end 2-3 grader. Målerummet (nr. 5 fig. 2) har altid en temperatur på 22-23 gr. og dermed lav fugtighed.

Nedbørsmåleren har en opløsning på 0,2 mm med en nøjagtighed på ±2%. Kapaciteten er 12 tip i min., hvilket er 2,4 mm i minuttet eller 144 mm i timen.

 

Ved opsætning:
Dryppe filter (pind – nr. 4 fig. 2) skal monteres i bunden af tragten.

Nedbørsmåleren øverste kant bør være vandret.

 

 

 

 

 

Nedbørsnmåleren opfylder World Meteorological Organization (WMO) foreskrifter.

Den består af:
1 Top ring – opsamlearealet udgør 200 mm2

2 Mellem ring

3 Målerhus

4 Dryppe filter

5 Opvarmet målerum

6 Isoleret drænrør

7 Forbindelse stik

8 Kabel med stik fra kontrolboksen – signal og strøm til varmelegemer

9 Termostatstyret varmelegemer

 

 

 

 

Materiale  

Den elektroniske printplade er individuelt testet og af høj kvalitet, reed kontakten er beskyttet mod ekstreme vejrforhold såsom ekstrem frost eller varme. Tragten er belagt med PCB og er derfor beskyttet mod korrosion fra fx saltvand. Materialet hedder Stryrosun – yderligere information kan rekvireres.