Vikingegaarden A/S

Industri

Løsninger til overvågning, kontrol og dataindsamling af stationære og mobile processer – fleksible og standardiserede løsninger til brug i forskellige brancher.

Alle løsninger er tilgængelige via et cloudbaseret system for at give et nemt overblik og værktøj til analyse og strømlining af processer. Produktløsninger kan anvendes i områder som:

  • Procesteknologi – overvågning, datahåndtering og kontrol.
  • Standardløsninger til vandværker, rensningsanlæg, mobilstationer og klientsystemer.
  • Overvågning af køretøjer – GPS-systemer til køretøjer og maskiner.
  • Kontrol og overvågning af køretøjer og lejede maskiner.
  • Farligt gods – håndtering af farligt gods og transport.
  • Elektronisk adgang til oplysninger om transport af farligt gods.
  • Landbrugsindustrien – samlede løsninger til gårde og planteskoler til overvågning.
  • Overvågning af stalde eller styring markvanding og meget mere.