Vikingegaarden A/S

Privatlivspolitik

 

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Vikingegaarden A/S.

Indledning

Denne meddelelse om databeskyttelse er information til dig, fordi Vikingegaarden A/S indsamler oplysninger om dig.

Dataansvarlig for personlige oplysninger

Vikingegaarden A/S, Tinnetvej 70, 7173 Vonge - CVR-nr. 30089375 er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personlige oplysninger.

Formål med indsamling af personlige oplysninger og juridisk grundlag

Vi søger for, at dine personlige oplysninger kun indsamles og behandles til følgende formål:

at lette leveringen af produkter og/eller tjenester, du har bestilt. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, tilladelse til levering af nyhedsbreve, oplysninger om betalingstransaktioner.

at besvare dine spørgsmål eller klager. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, tilladelse til levering af nyhedsbreve, oplysninger om betalingstransaktioner.

at give dig information om andre produkter og tjenester, vi tilbyder, der ligner dem, du allerede har bestilt eller spurgt om. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, tilladelse til levering af nyhedsbreve, køn, webadfærd.

at hjælpe os med at forbedre vores websteder, produkter og tjenester. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, tilladelse til levering af nyhedsbreve, køn, webadfærd.

at oprette profiler for at sende dig personligt tilpasset markedsføring. De interesser, der forfølges i forbindelse med profilering, er at opnå en forståelse af dine præferencer, så Vikingegaarden A/S kan personliggøre annoncer og dermed give dig mere relevante tilbud på varer og tjenester. Logikken i den automatiserede behandling i forhold til profilering er statistikker og analyser. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, tilladelse til levering af nyhedsbreve, køn, interesser (kategori af begivenheder), webadfærd.

at overføre de personlige oplysninger til forhandlere - for at opfylde kontrakten. Til dette formål indsamler vi navn, adresse, telefonnummer, e-mail, ordredetaljer, klienttilladelser.

Vores juridiske grundlag for behandling er:

Dit samtykke;

Behandling er nødvendig for udførelsen af en købsaftale, som du er part i;

Behandling er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som er pålagt Vikingegaarden A/S;Behandling er nødvendig med henblik på Vikingegaarden A/S eller en tredjeparts legitime interesser, og disse interesser tilsidesætter den registrerede persons interesser.
Hvis det juridiske grundlag for behandling er samtykke: Har du ret til at trække dit samtykke tilbage.
Hvis det juridiske grundlag for behandling er de legitime interesser hos Vikingegaarden A/S eller en tredjepart: Disse interesser er f.eks. statistik, procesoptimering osv.

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, indtil det ikke længere er relevant for Vikingegaarden A/S at opbevare dem, så længe det er i overensstemmelse med dansk lov. Hvis du trækker dit samtykke tilbage som beskrevet i afsnit 6, beholder Vikingegaarden A/S dine personlige oplysninger i 2 år og derefter, ifølge erklæringen fra "Forbrugerombudsmanden" om at oplysningerne skal slettes. Hvis dit samtykke ikke har været brugt i mere end 2 år, vil Vikingegaarden A/S også slette dine personlige oplysninger. Men uafhængigt af GDPR gemmes alle transaktionsdata i 5 år i overensstemmelse med den danske regnskabslov.

Dine rettigheder

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, som er angivet nedenfor i afsnit 6.

Du kan til enhver tid anmode om at få adgang til dine personlige oplysninger, og at forkerte oplysninger rettes, slettes eller ændres ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor i afsnit 6. Du kan også anmode om begrænsning eller dataportabilitet eller gøre indsigelse imod, at vi behandler dine data, herunder at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du har nogen klager over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte det danske datatilsyn.

Du har ret til når som helst at gøre indsigelse imod behandling af personlige oplysninger om dig til direkte markedsføring.

Overførsel af personlige oplysninger

Vi kan videregive personlige oplysninger til tilknyttede selskaber eller datterselskaber samt professionelle rådgivere i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vores medarbejdere, forretningspartnere og leverandører har muligvis adgang til dine personlige oplysninger i begrænset omfang efter behov med henblik på levering af en tjeneste til os eller for at give dem mulighed for at agere på vores vegne i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som nødvendigt for at overholde love, regler eller juridisk anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

Vi overfører dine personlige oplysninger til:

   • Cortex Consult A/S
   • Ubivox
   • Mailchimp
   • Atlassian Jira Confluence
   • Atlassian Jira Service Desk
   • Facebook
   • Hubspot Inc.
   • Unit-Tel
   • TDC
   • NemHandel
   • Google Analytics

Overførsel af personoplysninger udføres i overensstemmelse med lovkrav, herunder indgåelse af fyldestgørende databehandlingsaftaler med vores databehandlere for at sikre personoplysninger ikke behandles til andre formål end de klart angivne, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EEA (“EEA”). Såfremt personoplysninger bliver overført uden for EEA, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse om databeskyttelse eller brugen af de indsamlede oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger:

   1. Vikingegaarden A/S, Tinnetvej 70, 7173 Vonge - CVR-nr. 30089375.

   2. Send en e-mail til Vikingegaarden A/S.

   3. Vikingegaarden A/S gør opmærksom på, at en tilbagekaldelse af samtykke automatisk medfører ophør af tilmelding til Vikingegaarden A/S’s nyhedsbrev.

Cookiepolitik

For generel information om cookies, henviser vi til vores Cookiepolitik.

Sikkerhed

Vi passer godt på de oplysninger, du afgiver om dig selv. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du således have tillid til, at vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som lovgivningen kræver.

På vores hjemmeside iagttager vi alle forholdsregler for at beskytte vore brugeres informationer mod misbrug. Oplysninger om navn, adresse og e-mailadresse opbevares ikke krypteret, men alle oplysninger som afgives i forbindelse med købet, transmitteres krypteret. Vi anvender SSL-kryptering til at beskytte oplysninger online, ligesom vi har taget rimelige foranstaltninger for at beskytte oplysningerne offline. Alle vores informationer er underlagt en streng biometrisk sikkerhed. Det vil blandt andet sige, at det kun er de medarbejdere, der har behov for oplysningerne for at kunne udføre en opgave, der har adgang til dem. Alle vores medarbejdere har modtaget omfattende instrukser i vores sikkerheds- og personbehandlingspolitik. Vores servere opbevares under strenge sikkerhedsforanstaltninger i et lukket og aflåst rum.

Køb/bestilling

For at bestille produkter på shop.vikingegaarden.com og antello.com, skal du registrere dig som bruger og oplyse navn, adresse og evt. betalingskort. Informationerne bruges til at gennemføre købet. Hvis der er problemer med et køb, eller hvis der for eksempel sker en aflysning eller lignende, vil oplysningerne blive brugt til at kontakte dig.

I tillæg til hvad der fremgår om opbevaring af personoplysninger i vores Cookiepolitik, opbevares oplysninger om køb i det omfang Vikingegaarden A/S er forpligtet hertil i henhold til relevant gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Ligeledes gælder, i tillæg til hvad der fremgår af vores Cookiepolitik, at dine personoplysninger generelt kan bruges til at kontakte dig i forbindelse med oplysninger om tilsvarende arrangementer, hvor det formodes, at du har en interesse i at modtage Informationerne. Såfremt dine personoplysninger bruges i markedsføringsøjemed, vil det altid ske under iagttagelse af relevant gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven.

Vi henviser i øvrigt til vores Cookiepolitik.

Links

Denne hjemmeside indeholder flere links. Du skal være opmærksom på, at Vikingegaarden A/S ikke er ansvarlig for administration og behandling af personoplysninger på disse linkede hjemmesider. Vi opfordrer derfor alle vores brugere til at være opmærksomme på, hvornår de forlader vores hjemmeside, samt sørge for at de altid læser de pågældende hjemmesiders politik for behandling af personoplysninger. De retningslinjer, der er beskrevet her gælder alene for behandlingen af personoplysninger på vikingegaarden.com.

Immaterielle rettigheder

Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele af denne hjemmeside er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af producenten af denne database. Visse navne, mærker og logoer på hjemmesiden er beskyttede varemærker. Intet på denne hjemmeside må fortolkes som en licensret eller anden ret til at bruge noget varemærke, der vises på denne hjemmeside, uden skriftlig tilladelse fra Vikingegaarden eller tredjemand, som måtte eje de varemærker, der vises på denne hjemmeside. Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation og enhver brug af hele eller dele af denne hjemmeside eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måde, er forbudt.