Vikingegaarden A/S

En deltidsmedarbejder med teknisk flair søges til udviklerhuset Vikingegaarden A/S i Vonge

Vonge, den 13. februar 2020

Kan du lodde kabler og har et godt tag på el værktøj? Kan du bygge eltavler efter gængse standarder? Er du en efterlønner, eller blot har brug for et deltidsarbejde? Så er det lige dig, vi søger efter hos Vikingegaarden A/S.

Vi er et udviklerhus baseret 900 m fra Gudenåens Udspring ved Vonge. Vi designer, udvikler og leverer IoT-systemer til havne og industrivirksomheder. Vi har i dag bl.a. 7 havne som anvender vores IoT-system til registrering og dataopsamling af elektricitetsforbrug på kajområder.

Vi har brug for en deltidsmedarbejder som kan lodde stik og temperaturfølere samt bygge en eltavle efter gængse standarder i ny og næ.

Vi forestiller os, at du kommer og går som det passer dig – blot du er fleksibel og kan træde til ved pludselig opståede opgaver fra tid til anden.

Du tilrettelægger din egen arbejdsdag, hvorfor det er vigtigt, at du er selvmotiverende og kan arbejde selvstændigt.

Du trives i dit eget selskab da din tid foregår primært på dit eget værksted, så du har ro til at udføre dine opgaver uden generende kontorstøj.

Du kan regne med min. 8 timer pr. uge og max. 20 timer om ugen i travle perioder.

 

Ansøgning

Send din ansøgning og CV til Ulrik Østergaard, ulrik@vikingegaarden.com. Mærk ”Deltidsmedarbejder”.

 

Yderligere information

Har du spørgsmål til stillingen, så ring til Margit Sørensen på 7580 3960.

 

Start dato

1. marts, og gerne tidligere.

 

Arbejdssted

Vikingegaarden A/S

Tinnetvej 70

DK-7173 Vonge

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge de kommer ind.

 

Om Vikingegaarden A/S

Vi er eksperter i datalogning, trådløs datakommunikation og fjernstyring af processer med cloudbaseret system og elektronisk dataudveksling mellem cloudsystem og eget it-system.

Vi udvikler, producerer og leverer totalløsninger til havne og industrivirksomheder med behov for optimering og effektivisering af driften.

  • Vi tilbyder standardløsninger som er klar til idriftsættelse.
  • Vi tilbyder tilpasning af eksisterende totalløsninger efter behov og ønsker.
  • Vi tilbyder udvikling af nye totalløsninger efter krav og ønsker.

Vi har et tæt partnerskab med flere danske og anerkendte aktører i produktion af fx eltavler, stativer i galvaniseret jern, standardkomponenter til forskellige måling og registrering af forbrug. Totalløsninger som ProPower ServicePedestal og ProPower WaterStation produceret i Danmark.

Virksomheden blev stiftet af Ulrik Østergaard i 2003 og havde dengang én ansat. Efter et par år som startup-virksomhed, blev Vikingegaarden A/S registreret i 2006. Virksomheden har i dag 10 ansatte placeret henholdsvis i Danmark og i Litauen.

Digitalisering er vores kæphest

Ejerlederen Ulrik Østergaard var forud for sin tid og så et stigende behov for digitalisering af processer og anlæg. Derfor blev enhederne til overvågning og styring suppleret med et online managementsystem allerede tilbage i 2003. Det online managementsystem kører den dag i dag, og kendes i dag som VMS Cloud.

De seneste år har været præget af løsninger til industrihavne med digitalisering af forbrug af el, vand og varme som har resulteret i IoT-systemet ProPower.

Siden 2006 har virksomheden leveret løsninger blandt andet i driftsovervågning og styring af fx pumper, tryktransmittere og temperaturmålere samt overvågning og datalogning af forskellige analoge og digitale signaler for landbrugsbranchen, industrihavne, entreprenører, maskinstationer, installatører, det offentlige og EU-projekter inden for SmartenCity og E-mobility.