Vikingegaarden A/S

 

Data

Regnmåleren består af 3 dele: Opsamlertragt, hus med måleenhed og en bund. Delene er trykket sammen og kan derfor samles og skilles ad uden brug af værktøj.

Tragten har et opsamlingareal på 200 cm2.

Regnmåleren registrerer regnmængden via tragten, som leder regnvandet ned i den selvtømmende ske. På skeen er der anbragt en magnet som fastholder skeen i sin normale position. Det bevirker, at skeen tømmes med en hurtig bevægelse (under 300 mS) og vender tilbage til normal position.

Regnmåleren har en opløsning på 0,2 mm med en nøjagtighed på ±2%. Kapaciteten er 12 tip i min., hvilket er 2,4 mm i minuttet eller 144 mm i timen.

 

 

 

 

 

 

Regnmåleren er fremstillet af materialer som gør, at den er frossikret.

Den består af:
1 Opsamlertragt – aftagelig

2 Selvtømmende ske

3 Målerhus

4 Skrue som fastholder måleenheden

5 Måleenheden

6 Justeringsskrue – med uret = positiv virkning (altså mere regn)

7 Bund med huller – aftagelig

Ledningen er tilsluttet 1 og 2 i klemmerækken ved vippeskeen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale  

Regnmåleren fremstillet i materialer som tåler både frost og varme, samt sollyset. Materialet hedder Stryrosun – yderligere information kan rekvireres.

Sne og slud
Regnmåleren kan ikke måle nedbør i fast form, dog vil der blive opsamlet sne, slud og hagl. Når det bliver tøvejr vil nedbøren blive talt. Sne fyger oftest rundt, og den opsamlede sne er sjældent udtryk for den faldende nedbør.