Vikingegaarden A/S

 Thyborøn Havn blev etableret i 1914 og taget i brug for første gang i 1917.  

Etablering af havnen fik stor betydning for fiskeri, hvilket har gjort at der siden hen er blevet etableret maritime services. I dag er Thyborøn en moderne havn i fremdrift, hvor de i dag har 6 km kaj og 1 000 000 kvadratmeter baglandsareal, som danner rammer for deres 4 forretningsområder inden for effektiv infrastruktur og service. 

 

Forbrugsdata direkte i havnens økonomisystem 

I 2016 valgte Thyborøn Havn, at de vil digitalisere havnens faciliteter, hvilket betyder, at de, den dag i dag, benytter sig af ProPower i hele havnen til registrering af el og vandforbrug ved kajkanter og i bygninger. Samt benytter de også ProPower til styring af adgang gennem porte og karruseller. 

Med Thyborøn som den første ProPower kunde, har de også valgt at gå all in. Havnen har implementeret elektronisk fakturering af alt el- og vandforbrug på havnen med ProPower Oeconomia API. Dette betyder at alt forbrug overføres til bogholderiet – for nem og hurtig fakturering. Nu kan de på blot 20 minutter fakturere en hel måneds forbrug til alle havnens kunder. 

Manuelle aflæsninger og regneark er nu erstattet af elektroniske forbrugsdata. Vi har sparet mange dages manuelt arbejde hver måned og dermed fået frigjort ressourcer til andre formål” – Christian Vrist, Teknisk Direktør på Thyborøn Havn. 

 

Vanddata online 

Thyborøn Havn fik i 2023 OceanWatcher. Dette gør at de nu kan måle vandstrøm, vandtemperatur og vandstand. De har 2 OceanWatcher i deres havn, en placeret på ydrekaj og den anden Limfordskaj. Med OceanWatcher kan man på Thyborøn Havns hjemmeside se, hvordan vand forholdene er i og omkring havnen.