Vikingegaarden A/S

Værdien ved energiledelse

Værdien af energiledelse er, at virksomheden skaber overblik over forbrugsmønstre og øget fokus på energiforbrug. Øget fokus på energiforbrug resulterer ofte i mindre energiforbrug og økonomiske besparelser. Mindre energiforbrug er mindre CO2-udledning fra virksomheden – jo mindre CO2-udledning jo mindre belaster virksomheden klimaet. Energiledelse sætter dermed virksomheden på markedet med en grøn profil og mange andre fordele og udbytte.

  • Kortlægning af alt energiforbrug
  • Økonomiske besparelser ved mindre energiforbrug
  • Grøn profil
  • Kompensation for CO2-afgiften for aftalevirksomheder

En energiledelse er, hvor virksomheden etablerer, implementerer og vedligeholder handlingsplaner for opfyldelse af opsatte målsætninger og mål, og arbejder kontinuerligt med det. Figur forneden viser hvordan energiledelse efter ISO 50001 ser ud samt hvor ProPower Energy Management passer ind.

Energiledelse efter ISO 50001

Energiledelse ISO 50001

Indblik i forbrugsmønstret med dataopsamling

Opsamling, analyse og visualisering af energidata kan give et ukendt indblik i forbrugsmønstret i forskellige produktioner og aktiviteter. Netop det indblik kan Vikingegaarden A/S hjælpe med at belyse via det cloudbaseret system ProPower Energy Management (PEM).

ProPower Energy Management

ProPower Energy Management (PEM) er et værktøj til energiledelse hvor systemet opsamler forbrugsdata fra produktioner og aktiviteter. PEM kan integreres i bygninger, produktioner, decentrale installationer og meget mere. Med ProPower Energy Management, sikrer virksomheden:

  • Kortlægning af energi- og vandforbrug
  • Dokumentation af energi- og vandforbrug
  • Driftsovervågning af hver måler

80 % besparelse på trådløse målere

En case fra en af ProPower-kunder viser hele 80 % besparelse på alene brug af trådløse målere til dataopsamling af energiforbrug i forhold til en installation med kablede målere.