Vikingegaarden A/S og OI Consult A/S indgår et strategisk samarbejde

Vikingegaarden A/S og OI Consult A/S indgår et strategisk samarbejde

Stor synergi

OI Consult A/S og Vikingegaarden