Vikingegaarden A/S

VIRTUELLE BØJER
– Fremtidens løsning der sparer tid, penge og øger sikkerheden

 

Mange Danske Havne står i dag med udfordringen at stå med ansvaret for Navigationsafmærkningen af ind- og udsejlingen af havnen for enhver form for trafik. Specielt Fragtskibe, Tank-, Container- og Cruiseskibe bliver i dag alt større og kræver dybere vand og mere plads for at manøvrere.
Mange havne er derudover udfordret af bl.a. et meget dynamisk havbundsmiljø, hvor dybdeforholdene ændrer sig – selv på meget kort sigt. Alt dette øger kravene til præcis dokumentation og ikke mindst præcis up-to-date afmærkning af forholdene.

I dag sker denne afmærkning udelukkende ved udlægning af fysiske bøjer – permanente eller temporære. Det er imidlertid både bekosteligt (investering og vedligeholdelse) og tidskrævende at udlægge, flytte og vedligeholde bøjer i havne med tilhørende sejlrender.

Sammen med EIVA A/S, SensorSurvey, DH – Danske Havne og Port of Aarhus vil vi gerne invitere til en Inspirationsdag, hvor vi vil dele vores bud på en fremtidssikret drift af den digitale havn.

Vi håber på at vi med dette arrangement, kan være medvirkende til
• en effektivisering af havnens drift
• en bedre udnyttelse af den eksisterende infrastruktur
• at højne sejladssikkerheden

Vi har arrangeret to forskellige datoer ved to forskellige lokationer, så du kan tilmelde dig den dag og lokation der passer dig. Ved hver af de to dage vil ét oplæg være anderledes, men fælles for alle dagene er, at du kan forvente at høre om Fremtidens Løsning til komplementeren- de maritim afmærkning der spare tid, penge og øger sikkerheden, samt få mulighed til at netværke med andre havne.

 

 

Find den dato og sted der passer dig og tilmeld dig på salg@vikingegaarden.com

 

Sjælland & Øerne

Sted: Danske Havne (DH) – Bredgade 23, kbh Ø
Dato: Tirsdag d. 7. juni 2022
Tid: 9:00 – 13:00

Fokusområder

 • Virtuelle Bøjer & Afmærkninger
 • Sø-opmålinger
 • Data sikkerhed
 • Faktiske behov: Vordingborg Havn
 • Synspunkter fra professionelle (Dan Pilots)
 • Fra behovsanalyse til ansøgning og implementering
 • Use Case: Odense Havn

Jylland

Sted: Århus Havn – Vandvejen 7, Aarhus C
Dato: Onsdag d. 15nde Juni 2022
Tid: 9:00 – 13:30

Fokusområder

 • Virtuelle Bøjer & Afmærkninger
 • Sø-opmålinger
 • Data sikkerhed
 • Faktiske behov: Thyborøn Havn
 • Synspunkter fra de professionelle (Dan Pilots)
 • Fra behovsanalyse til ansøgning og implementering
 • Use Case: Odense Havn

 

Samarbejdspartnere :

 

EIVASpar penge med Virtuelle Afmærkninger & Bøjer
EIVA er et dansk ingeniørfirma med over 40 års erfaring inden for udvikling og levering af løsninger til offshore- og lavvandsingeniør- og undersøgelsesindustrier.
De leverer software, udstyr og integrerede systemløsninger til maritime aktører over hele verden og leverer gennemprøvede og pålidelige værktøjer, der understøtter alt fra oceanografi og hydrografisk landmåling til offshore-konstruktion, kabellægning, opmudring, rigdrift og mere.
Virtuelle Afmærkning – et overblik
EIVA’s system for AIS baserede Virtuelle & Syntetiske afmærkninger er en komplet integreret løsning til placering, broadcasting og overvågning af et givet antal virtuelle AIS AtoN bøjer. Løsningen består af professionelle industristandard hardwarekomponenter og EIVA’s gennemtestede og velafprøvede software NaviSuite Perio. –  Læs mere om EIVA her

Sensorsurvey

Med base på Odense Havn har Sensorservice udført søopmåling siden år 2000. Sensorservice er et dansk søopmålingsvirksomhed, med mere end 100 enkeltopgaver årligt.
De har stor fokus på detaljer og nøjagtighed, da vet er vigtigt for deres kunder at kunne stole på resultaterne.  –  Læs mere om Sensorsurvey her

Aarhus havn

Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn, og er hele Danmarks Havne grundet deres store markedandele. De er markant størst på containerområdet, med en markedsandel på ca. 65pct. derudover er de den største offentlige bulkhavn. Aarhus Havn er desuden en færgehavn med stor betydning, der årligt betjener ca. 1.300.00 personbiler og mere end 3 min. passagere.  –  Læs mere om Aarhus Havn her

Danske Havne
Danske Havne (DH) er brancheorganisationen for Danmarks erhvervshavne. Organisationen blev stiftet i 1917 og har fungeret som et samlingspunkt for samarbejde, vidensdeling og politisk indflydelse på tværs af landets erhvervshavne.
Danske Havne har til hovedopgave at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat på vegne af medlemshavnene og branchen som helhed. Yderligere fungerer Danske Havne som rådgiver og facilitator for samarbejde og vidensdeling på tværs af landet, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for den lokale vækst, beskæftigelse og havnens konkurrenceevne. –  Læs mere om Danske Havne her