Vikingegaarden A/S

Vi inviterer til 3 inspirationsdage om digitalisering

– i samarbejde med Danske Havne, Thyborøn Havn og Kolding Havn

 

Mange års erfaring viser at digitalisering og effektivisering fører til bæredygtighed og efterlader et positiv Co2 foodprint. Bevidstgørelsen af vand- og energiforbrug mindsker forbruget og påvirker den grønne omstilling. Digitalisering er mange ting og der findes mange løsninger på markedet.
Formålet med inspirationsdagene er at præsenterer en vision af en fuldt digitaliseret havn 2025, der er baseret på havnens faktiske vilkår, behov og ydelser – med maximal udnyttelse af deres eksisterende infrastruktur: Digitalisering der er økonomisk rentabel for havnen.

Vi har arrangeret tre forskellige datoer, så du kan tilmelde dig den dag, du ønsker at deltage. Hver dag vil der være et nyt oplæg fra enten Thyborøn Havn, Kolding Havn eller Vordingborg Havn. Fælles for alle dagene er, at du kan forvente at høre om digitaliserings muligheder for havne og tid til at netværke, herunder:

  • Virtuelle Afmærkninger & Bøjer med EIVA
  • ERP & COMPLET – ProPower integration og fakturering med Complea
  • Intelligent lysstyring og forbrug med ALED
  • Digitalisering af danske havne 2025 med Vikingegaarden

Den 9. september ved Kolding Havn, vil der være fokus på intelligent forsyningsløsning til kraner og skibe. Kolding Havn vil fortælle mere om havnens digitaliseringsplaner og påbegyndte rejse for en intelligent forsyningsløsning til såvel kraner som skibe med mulighed for straks-fakturering, og de store miljømæssige (CO2 & NX reduktion) forbedringer.

Den 15. september ved Danske Havne kommer Vordingborg havn og giver et oplæg om deres udfordringer ved udvidelse og digitalisering af Danmarks yngste havn. De vil komme ind på deres rejse med udfordringer og hindringer i forbindelse med udvidelse og digitalisering.

Den 20. september ved Thyborøn Havn kan du forvente at høre om digitalisering med ProPower – fra forbrug til faktura på 20 min. Thyborøn Havn er, som den første kunde med ProPower, gået hele vejen med digitalisering over en 3-årige periode. De kan nu lave fakturering på 20 min. for alle havnenes kunders el og vandforbrug. Alt foregår elektronisk og er effektiviseret.

Du kan tilmelde dig her.

Har du nogen spørgsmål eller lign., så kontakt os gerne på salg@vikingegaarden.com eller på +45 75 803 960

* Tilmelding til dagen er gratis og bindende, men ved udeblivelse faktureres kr. 500,- til dækning af omkostninger og tabt plads.

 

 

Samarbejdspartnere

Thyborøn Havn
Thyborøn Havn er en livlig erhvervshavn. Havnen blev oprindeligt grundlagt som fiskerihavn i 1914 med vestjysk flid og vedholdenhed. Med en strategisk beliggenhed tæt på både fiskepladser, nabolande omkring Nordsøen, grusindvindingsområder og de kommende havvindmølleparker i Nordsøen, har havnen udviklet sig til i dag at have fire lige betydningsfulde forretningsområder – fiskeri, gods, maritim service og offshore.

Thyborøn havn har som første kunde med ProPower gået hele vejen med digitalisering over en 3-årige periode. Havnen kan nu lave fakturering på 20 min. for alle havnenes kunders el og vandforbrug. Alt forgår elektronisk og er effektiviseret. Thyborøn modellen kan let repliceres og adapteres til andre havne og ende ud i en målrettet SMART digitaliseringsplan for hver havn.

 

Kolding Havn
Kolding Havn er i udvikling. På 175 år er den gået fra at være en traditionel modtagehavn til at være et moderne center for transportløsninger og forretningsudvikling. Kolding Havn er – som én af de eneste havne i Danmark – et såkaldt trimodal eller kombi-transportcenter, hvor de tre transportformer bil, tog og skib mødes. Kolding Havn er i dag blandt Danmarks 10 største havne med en samlet godsomsætning på 1,2 – 1,5 millioner tons. Havnen er en udviklingsorienteret og moderne erhvervshavn med flere end 30 virksomheder og med ca. 750 ansatte.

Kolding Havn ønsker at bidrage til målsætningen om at være CO₂-neutral. Derfor har havnen bl.a. investeret i en ny hybridkran og ønsker således at sikre en løsning, der kan understøtte både skibe og den nye kran med intelligent landstrøm – og har derigennem vise, at den ønsker at tage et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling.

 

Danske Havne
Danske Havne (DH) er brancheorganisationen for Danmarks erhvervshavne. Organisationen blev stiftet i 1917 og har fungeret som et samlingspunkt for samarbejde, vidensdeling og politisk indflydelse på tværs af landets erhvervshavne.
Danske Havne har til hovedopgave at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat på vegne af medlemshavnene og branchen som helhed. Yderligere fungerer Danske Havne som rådgiver og facilitator for samarbejde og vidensdeling på tværs af landet, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for den lokale vækst, beskæftigelse og havnens konkurrenceevne.

 

Complea Havnens Partner for ERP Løsninger der er tilpasset havnens behov
Complea tilbyder løsninger lige fra IT, ERP, Telefoni til deres eget softwareprodukt Complet: Complet Connection.
Complea blev grundlagt i 2010 med hovedkontor i Nørresundby og afdeling i Frederikshavn. Complet er et webbaseret digitaliseringssoftware til ERP-løsninger til NAV og Business Central, der giver realtime kundetilpasset data, som er med til at effektivisere og optimere havnens hverdag. Complea har leveret deres ERP-løsninger til flere Danske Industrihavne, deriblandt Thyborøn og Hvide Sande Havn.

 

EIVASpar penge med Virtuelle Afmærkninger & Bøjer
EIVA er et dansk ingeniørfirma med over 40 års erfaring inden for udvikling og levering af løsninger til offshore- og lavvandsingeniør- og undersøgelsesindustrier.
De leverer software, udstyr og integrerede systemløsninger til maritime aktører over hele verden og leverer gennemprøvede og pålidelige værktøjer, der understøtter alt fra oceanografi og hydrografisk landmåling til offshore-konstruktion, kabellægning, opmudring, rigdrift og mere.
Virtuelle Afmærkning – et overblik
EIVA’s system for AIS baserede Virtuelle & Syntetiske afmærkninger er en komplet integreret løsning til placering, broadcasting og overvågning af et givet antal virtuelle AIS AtoN bøjer. Løsningen består af professionelle industristandard hardwarekomponenter og EIVA’s gennemtestede og velafprøvede software NaviSuite Perio.

 

ALEDSmart og intelligent belysning af havnens pladser & kajer der tåler miljøet i havne

ALED er et dansk firma, der leverer bæredygtige produkter med maksimalt lysudbytte, lang levetid og høj lyskvalitet. De har blandt andet specialiseret sig i belysning til havne, som kan holde til det hårde miljø. Lamper fra ALED er integreret i ProPower, og havnens kunder kan selv betjene belysningen på havnens arealer fra en App.

Strategien er at havnen sørger for grundbelysningen på pladser og kajer, med mulighed for at kunden selv kan justere/ overtage belysning. I det kunden selv kan tænde, slukke og regulere belysningen med ProPower app, reduceres elforbruget, da det automatiske registreres til kunden. Det er op til havnen om elforbruget indgår i areallejen eller om kunden skal faktureres det aktuelle forbrug for belysningen – muligheden for at fakturere det faktiske forbrug findes vha ProPower.