Vikingegaarden A/S

+45 7580 3960

Hotline

NCC Roads bruger RoadPrint Flådestyring til administrering og styring af opgaver inden for Vejservice med fejning af veje og parker for kommuner, regioner og staten. Datafiltreringen gør det nemt for hver aktør med at få overblik over fejeopgaver.

NCC Roads servicerer de danske veje med fejning, asfaltering, beskæring, mobil skiltning og meget mere. Alene inden for fejning er der 34 biler fast på vejene. Opgaverne udføres for kommuner, staten og private firmaer.

Sporing og kontrol

I fejebilen sidder en tracker, som opsamler data om position, samt om kosten er oppe eller nede og sender data til det cloudbaserede system i realtid.
De data, som dataloggerne sender, kan samtidig bruges til at optimere ud fra. GPS-dataene er så præcise, at der på samme vej kan laves rute for cykelsti, vej og midterrabat, og hermed bliver fejekortene meget præcise.

NCC Roads har nogle flytbare dataloggere, som anvendes til køretøjer, der ikke behøver faste dataloggere – fx tavlevogne. Ydermere kan dataloggeren også bruges til sporing.  Skulle det ske, at et køretøj bliver stjålet, kan det findes vha. dataloggeren, som sender GPS-positionen.

Kunden

Kunden som bestiller en fejeopgave, kan også få adgang til en statusside på VMS Cloud. Kunden vil kunne se status på de bestilte opgaver – om de er påbegyndt eller afsluttede. Det giver en stor sikkerhed ift. kontrol at kunden selv har adgang. Det er nemt at se om en opgave er udført eller ej. Kunden kan selv afgrænse visning af data på tid, geografi eller arbejdsopgave.

Vejdirektoratet, databasen Vinterman

Når der udføres opgaver for staten, skal data automatisk sendes til Vejdirektoratets database, Vinterman, det klares via en webservice fra cloud i realtid. Kørselslederne har stor fleksibilitet i systemet og kan selv lave indstillinger for hvilke data, der skal sendes til Vejdirektoratet.

Den store styrke

Den store styrke ved RoadPrint er, i følge NCC Roads, den fleksibilitet der ligger i udvælgelsen af data til visning for forskellige brugertyper. Kørselslederen definerer selv, hvem der skal se hvad, og de forskellige aktører ser dermed kun de data, de hver især har brug for – hverken mere eller mindre.


”Når der er flere kolleger på én opgave, kan jeg se, hvor de andre kører, så vi risikerer ikke at køre samme sted to gange”.

Jesper Løkkegaard, maskinfører, NCC Roads


”Det, at vi altid kan dokumentere vores ruter og udførte opgaver, er en utrolig stor fordel i levering af service for vores kunder. Vi kan altid give en aktuel status for en given opgave, og om hvornår vi sidst har været dér.
Derudover kan vi trække præcise tal for, hvor mange km, der er blevet kørt og fejet”

Maki Sebastian Hadziantoniou, Salgs- og entrepriseleder – Fejeservice, NCC Roads


 

”Det er en stor fordel for mig, at jeg altid kan se, præcis hvor hver fejebil er – på den måde kan jeg hurtigt sende den nærmeste fejebil til en hasteopgave”

Peter Christensen, kørselsleder, NCC Roads