Ledelys er vigtige for sikker navigation, overholdelse af regler, synlighed og redningsaktioner til søs og i luften. De hjælper med at undgå kollisioner, sikre synlighed om natten, opfylde lovkrav og lette nødpositionering. Ledelys er afgørende for sikkerhed og effektivitet i maritime og luftfartsindustrierne.