Omrøring af gylle er vigtigt af flere grunde:

  • Ensartet fordeling af næringsstoffer til afgrøderne.
  • Reducering af lugtgener og forbedring af arbejdsmiljø.
  • Forebyggelse af sedimentation og tilstopning af udstyr.
  • Forbedring af hygiejne og sundhed ved at reducere bakterierisiko.
  • Omrøring af gylle bidrager til bedre ressourcestyring og bæredygtig landbrugspraksis.